« 2Moj 21:20 2 Księga Mojżeszowa 21:21 2Moj 21:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPaknięliby jeden dzień albo dwa byliby żywi, nie będzie poddan pokucie, iże pieniądze jego są.
2.WUJEK.1923Ale jeźli przez jeden dzień albo dwa żyw zostanie, nie będzie podległy karaniu; bo za pieniądze jego jest.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże, jeźliby dzień albo dwa żyw został, nie będzie karany; bo za pieniądze jego on jest kupiony.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak niewolnik zostaje przy życiu dzień lub dwa, nie będzie karany; bo niewolnik to jego pieniądze.
5.CYLKOWWszakże, gdyby dzień, albo dwa dni przeżył: nie należy brać pomsty, bo to pieniądz jego.
6.KRUSZYŃSKIJeśli żyje jeden dzień, albo dwa, nie będzie pomszczony, bo jest jego własnością.
7.MIESESJednak, jeśli dzień albo dwa dni pozostanie, tedy nie należy mu się pomsta, gdyż własnością jego on.
8.TYSIĄCL.WYD5A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.
9.BRYTYJKAJeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.
10.POZNAŃSKAGdyby jednak [uderzony] żył jeszcze dzień lub dwa dni, nie musi być pomszczony, gdyż [idzie] o własny pieniądz jego [pana].
11.WARSZ.PRASKAJeśli jednak niewolnik przeżyje przynajmniej jeden dzień lub dwa, to pan nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż pobity jest jego własnością.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdyby dzień, albo dwa dni przeżył nie należy brać pomsty, bowiem za jego pieniądz był kupiony.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak pobici dzień lub dwa przeżyją, to sprawca nie poniesie kary, gdyż byli oni jego własnością.