« 2Moj 21:21 2 Księga Mojżeszowa 21:22 2Moj 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby wadziła sie męża dwa a uraziłby ktory żonę ciężką, a martwe dziecię urodziłaby, ale sama żywa ostałaby, poddan będzie szkodzie, kako wiele żądałby mąż niewiasty a jednaczowie osądziliby.
2.WUJEK.1923Jeźliby się powadzili mężowie, a uderzyłby który niewiastę brzemienną, tak żeby poroniła, ale sama żywa została: podlęże szkodzie, ileby mąż niewiasty zażądał: a rozsądzcy osądzą.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby się też powadziwszy mężowie, uderzył który z nich niewiastę brzemienną, tak żeby z niej płód wyszedł, jednakby nie zaszła śmierć koniecznie karanie odniesie, jakie włoży nań mąż onejże niewiasty, a da wedle uznania sędziów.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli mężczyźni się pokłócą i uderzą kobietę brzemienną, tak że wyjdzie z niej płód, jednak bez żadnej szkody, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, a da według uznania sędziów.
5.CYLKOWGdy się wadzić będą ludzie, a uderzy kto kobietę brzemienną, tak że poronionym będzie płód jej, inny zaś wypadek nie zajdzie; tedy poniesie karę pieniężną, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, albo zapłaci wedle wyroku sędziów.
6.KRUSZYŃSKIGdy kłócą się ludzie i trąciliby kobietę brzemienną, i taby poroniła, ale pozostałaby przy życiu, poniesie ciężar, jak naznaczy mąż kobiety i postanowią sędziowie.
7.MIESESGdy ludzie będą wiedli spór, a potrącą kobietę brzemienną i wyjdzie płód, ale nie będzie nieszczęścia, niech on będzie ukarany grzywną, jak nań mąż nałoży tej kobiety, alboteż on będzie dawał wedle wyroku.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby mężczyźni w czasie bójki uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek innej szkody, to [winny] zostanie ukarany grzywną, jaką <na nich> nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych.
9.BRYTYJKAJeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców.
10.POZNAŃSKAJeżeli mężczyźni pokłócą się i potrącą kobietę brzemienną, tak że poroni - a nie wyniknie stąd inna szkoda - [winny] musi wypłacić karę pieniężną, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety. Da ją w obecności sędziów.
11.WARSZ.PRASKAJeśli ludzie poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, to sprawca obrażeń powinien – jeśli nie przydarzy się nic poza tym – zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z wyrokiem sędziów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy się ludzie będą spierać i ktoś uderzy brzemienną kobietę tak, że zostanie poroniony jej płód, zaś inny wypadek nie zajdzie wtedy ten ktoś poniesie karę pieniężną, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, albo zapłaci według wyroku sędziów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli biją się dwaj mężczyźni i przy tym uderzą kobietę w ciąży tak, że wywołają poród, ale bez szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką nałoży na niego mąż kobiety, a przekaże ją przy rozjemcach.