« 2Moj 21:22 2 Księga Mojżeszowa 21:23 2Moj 21:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyżby ją śmierć pościgła, wroci duszę za duszę,
2.WUJEK.1923Ale gdzieby śmierć na nię zatem przyszła, odda duszę za duszę:
3.GDAŃSKA.1881Ale gdzie by śmierć zaszła, tedy dasz duszę za duszę;
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie;
5.CYLKOW(Jeżeli zaś zajdzie wypadek; tedy ustanowisz życie za życie):
6.KRUSZYŃSKILecz gdyby było nieszczęście śmierci, odda życie za życie,
7.MIESESJeżeli zaś nieszczęście zajdzie, – wówczas dasz osobę za osobę,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś ona poniesie jakąś inną szkodę, wówczas on odda życie za życie,
9.BRYTYJKAJeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie,
10.POZNAŃSKAJeśli wyniknie inna szkoda, musi dać życie za życie,
11.WARSZ.PRASKAGdyby jednak doszło do śmierci, zapłaci życiem za życie,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Zaś jeśli zajdzie wypadek, wtedy ustanowisz życie za życie).
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy zapłaci życiem za życie -