« 2Moj 21:25 2 Księga Mojżeszowa 21:26 2Moj 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakliby kto uderzył w oko sługę swego albo dziewki swej a blikawe je uczyniłby, ma je puścić wolno za oko, ktore wybił.
2.WUJEK.1923Jeźliby kto uderzył w oko niewolnika swego, albo niewolnicę, i uczyniłby je jednookie, puści je wolno za oko, które wybił.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby zaś kto wybił oko niewolnikowi swemu, albo oko niewolnicy swojej, ażby się zepsowało, wolno go puści za oko jego.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy, tak że je wybije, za jego oko wypuści go na wolność.
5.CYLKOWJeżeli uderzy kto w oko niewolnika swego, albo w oko służebnicy swojej, i uszkodzi je; to wypuści go na wolność za oko jego.
6.KRUSZYŃSKIJeśliby człowiek uderzył swego niewolnika w oko, albo swoją niewolnicę w oko, i straciłby oko, puści go na wolność i da odszkodowanie za oko.
7.MIESESJeżeli kto uderzy w oko niewolnika swego, albo w oko służebnicę swoją, i uszkodzi je, – niech na wolność go odprawi za oko jego; –
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy tak, że je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko.
10.POZNAŃSKAJeśli ktoś uderzy w oko swojego niewolnika albo niewolnicę i wybije je, ma go wypuścić na wolność za jego oko.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś ugodzi w oko swojego niewolnika lub swoją niewolnicę i spowoduje utratę oka, to utratę oka wynagrodzi wypuszczeniem poszkodowanego na wolność.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś uderzy w oko swojego niewolnika, albo w oko swojej służebnicy i je uszkodzi to za jego oko wypuści go na wolność.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś uderzy swojego niewolnika lub niewolnicę w oko tak, że je zniszczy, to wypuści go lub ją na wolność za to oko.