« 2Moj 21:26 2 Księga Mojżeszowa 21:27 2Moj 21:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZąb też aczby wybił kto słudze albo dziewce swej, też uczyni a puści je wolno.
2.WUJEK.1923Jeźliby téż wybił ząb niewolnikowi, albo niewolnicy swojéj, tymże sposobem wolne je wypuści.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby też kto ząb niewolnikowi swemu, albo ząb niewolnicy swojej wybił, wolno go puści za ząb jego.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli też ktoś wybije ząb swemu niewolnikowi lub ząb swojej niewolnicy, za jego ząb wypuści go na wolność.
5.CYLKOWTakże jeżeli ząb niewolnika swojego, albo ząb służebnicy swojej wybije; to wypuści go na wolność za ząb jego.
6.KRUSZYŃSKIA gdyby ząb niewolnika jego, albo ząb jego niewolnicy wypadł, puści na wolność i da odszkodowanie za ząb jego.
7.MIESESlub jeżeli ząb wybije niewolnika swego, albo niewolnicy swojej – niech na wolność go odprawi za ząb jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi.
9.BRYTYJKAA jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb.
10.POZNAŃSKAGdyby zaś wyłamał ząb swojemu niewolnikowi albo niewolnicy, ma go wypuścić na wolność za jego ząb.
11.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś wybije ząb swemu niewolnikowi lub swojej niewolnicy, to utratę zęba wynagrodzi wypuszczeniem poszkodowanego na wolność.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jeśli wybije ząb swojego niewolnika, albo ząb swojej służebnicy to za ząb wypuści go na wolność.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie, jeśli swojemu niewolnikowi lub niewolnicy wybije ząb, wypuści ich na wolność za ten ząb.