« 2Moj 21:27 2 Księga Mojżeszowa 21:28 2Moj 21:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby woł zabodł męża albo żonę a umarłby, kamienim obrzucon będzie a mięso jego nie będzie jedziono, a pan wołu tego niewinien będzie.
2.WUJEK.1923Jeźliby wół rogiem ubódł męża albo niewiastę, i umarliby, ukamionują go: i nie będą jeść mięsa jego, pan téż wołu nie będzie winien.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby też czyj wół ubódł męża albo niewiastę, a umarliby, koniecznie ukamionowany będzie on wół, a nie będą jeść mięsa jego; a pan wołu onego nie będzie winien.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli czyjś wół ubodzie na śmierć mężczyznę lub kobietę, ten wół musi zostać ukamienowany, a jego mięsa nie wolno jeść. Właściciel wołu zaś będzie niewinny.
5.CYLKOWJeżeli zabodzie wół mężczyznę, albo kobietę, na śmierć; to należy ukamionować wołu, i nie jeść mięsa jego; a właściciel wołu - wolny.
6.KRUSZYŃSKIGdyby wół pobódł mężczyznę, albo niewiastę i umarłby, niechaj wół będzie ukamienowany i mięso jego nie będzie spożyte, lecz właściciel wołu wolny będzie.
7.MIESESJeżeli wół ubodzie mężczyznę, lub kobietę, iż umrze, – musi się ukamienować wołu, lecz nie wolno jadać mięsa jego, zaś właściciel wołu wolny jest od kary.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa; właściciel zaś wołu będzie wolny od kary.
9.BRYTYJKAJeżeli wół zabodzie mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować i nie jeść jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie niewinny.
10.POZNAŃSKAJeżeli wół pobodzie na śmierć mężczyznę albo kobietę, wół musi być ukamienowany, a jego mięsa nie wolno jeść. Jego właściciel jednak będzie wolny [od winy].
11.WARSZ.PRASKAJeżeli czyjś wół zrani rogami jakiegoś mężczyznę lub jakąś kobietę tak ciężko, że w następstwie tego umrą, to należy wołu ukamienować, ale mięsa z niego nie można spożywać; natomiast jego właściciel jest wolny od wszelkiej dalszej odpowiedzialności.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli byk zabodzie na śmierć mężczyznę, albo kobietę to należy ukamienować byka i nie jeść jego mięsa; a właściciel byka jest wolny.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli czyjś byk zabodzie mężczyznę lub kobietę na śmierć, to byk musi zostać ukamienowany, nie wolno jeść jego mięsa, lecz właściciel byka będzie niewinny.