« 2Moj 21:31 2 Księga Mojżeszowa 21:32 2Moj 21:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby sługę albo ❬ro❭botnicę ktorą zabodł, trzydzieści połuważkow da śrzebra panu, ale woł kamienim będzie obrzucon.
2.WUJEK.1923Jeźli się na niewolnika i niewolnicę rzuci, trzydzieści syklów śrebra da Panu, a wół ukamionowan będzie.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby niewolnika ubódł wół, albo niewolnicę, srebra trzydzieści syklów da panu jego, a wół on ukamionowany będzie.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli wół ubodzie niewolnika lub niewolnicę, da ich panu trzydzieści syklów srebra, a wół będzie ukamienowany.
5.CYLKOWJeżeliby niewolnika zabódł wół, albo służebnicę - srebra trzydzieści szeklów da panu ich, a wół ukamionowany będzie.
6.KRUSZYŃSKIlecz jeśli wół zabodzie niewolnika, albo niewolnicę, będzie dane panu jego trzydzieści syklów srebrnych, a wół będzie ukamienowany.
7.MIESESA jeżeli wół ten zabodzie niewolnika, albo służebnicę, – niech on tedy panu jego da trzydzieści seklów [srebra], zaś wołu należy ukamienować.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby zaś wół zabódł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu trzydzieści syklów srebrnych, wół zaś będzie ukamienowany.
9.BRYTYJKAJeżeli wół zabodzie niewolnika albo niewolnicę, należy dać jego panu trzydzieści sykli srebra, a wół będzie ukamienowany.
10.POZNAŃSKAJeśli zaś wół pobodzie niewolnika albo niewolnicę, [właściciel wołu] ma dać jego właścicielowi trzydzieści syklów srebra, wół zaś ma być ukamienowany.
11.WARSZ.PRASKAJeśli wół zrani śmiertelnie niewolnika lub niewolnicę, właściciel wołu zapłaci trzydzieści srebrników panu niewolnika, a wół zostanie ukamienowany.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli byk zabodzie niewolnika, albo służebnicę właściciel byka da ich panu trzydzieści szekli srebra, a byk zostanie ukamienowany.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaś byk zabodzie niewolnika lub niewolnicę, to właściciel odważy ich panu trzydzieści sykli srebra, a byk zostanie ukamienowany.