« 2Moj 21:33 2 Księga Mojżeszowa 21:34 2Moj 21:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpan studniej wroci zapłatę dobytczą, a to, cso by umarło, jego będzie.
2.WUJEK.1923Pan studnie odda zapłatę bydląt, a co zdechło, jego będzie.
3.GDAŃSKA.1881Pan onej studni odda zapłatę, i nagrodzi panu ich, a co zdechło, jego będzie.
4.GDAŃSKA.2017Właściciel tej studni musi wyrównać stratę i wynagrodzi ich właścicielowi, a zdechłe zwierzę będzie należeć do niego.
5.CYLKOWTo niechaj winny za studnię zapłaci; pieniądze niechaj zwróci właścicielowi jego; a zabity niechaj należy do niego.
6.KRUSZYŃSKIwłaściciel cysterny odszkoduje, zwróci panu jego pieniądze, a zabite zwierzę będzie jego.
7.MIESES– niech właściciel studni płaci, niech pieniądze zwróci panu jego, padlina zaś należy doń.
8.TYSIĄCL.WYD5właściciel cysterny winien dać właścicielowi bydlęcia odszkodowanie w pieniądzach, a zwierzę będzie należało do niego.
9.BRYTYJKATo właściciel studni winien dać pieniężne odszkodowanie jego właścicielowi, a martwe zwierzę będzie należeć do niego.
10.POZNAŃSKAwtedy właściciel studni musi wyrównać szkodę. Zwróci więc pieniądze jego właścicielowi, a zabite [zwierzę] przypadnie jemu.
11.WARSZ.PRASKAwłaściciel studni musi pokryć straty: zapłaci właścicielowi zwierzęcia jego wartość, ale samo zwierzę zabite będzie należeć do niego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to niech winny tej studni zapłaci; niech zwróci jego właścicielowi pieniądze, a zabity niechaj do niego należy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto właściciel studni zapłaci w srebrze właścicielowi zwierzęcia, a martwe zwierzę należeć będzie do niego.