« 2Moj 21:34 2 Księga Mojżeszowa 21:35 2Moj 21:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakliby woł cudz wołu drugiego ranił a on umarłby, przedadzą woł żywy a rozdzielą kupidło, a marchę martwą rozdzielą miedzy sobą.
2.WUJEK.1923Jeźliby wół cudzy zranił wołu czyjego, a onby zdechł: przedadzą wołu żywego, i rozdzielą zapłatę: a mięso martwego między się podzielą.
3.GDAŃSKA.1881Także, gdyby wół czyj ubódł wołu sąsiada jego, ażby zdechł, tedy sprzedadzą wołu żywego, i rozdzielą się zapłatą jego, onym też zdechłym podzielą się.
4.GDAŃSKA.2017Także jeśli czyjś wół ubodzie na śmierć wołu jego sąsiada, wtedy sprzedadzą żywego wołu i podzielą się zapłatą za niego; podzielą się też tym zdechłym.
5.CYLKOWGdyby czyj wół ubódł wołu sąsiada, a zdechłby: to sprzedadzą wołu żywego, i podzielą się ceną jego; a także zabitym podzielą się.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli wół jednego właściciela zabodzie wołu innego właściciela i pobodzony padnie, tedy sprzedadzą żywego wołu i podzielą się po połowie za niego pieniędzmi, również i zabitym podzielą się po połowie.
7.MIESESJeżeli wół czyjś potrąci wołu sąsiada, iż padnie, – niech sprzedadzą wołu żywego i przepołowią wartość jego, a padlinę niechaj też połowią.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby wół jednego właściciela uderzył wołu innego właściciela i zabiłby go, wówczas sprzedadzą żywego wołu i podzielą się zapłatą za niego, a także podzielą się zabitym wołem.
9.BRYTYJKAJeżeli czyjś wół pobodzie wołu jego bliźniego tak, że padnie, sprzedadzą wołu żywego i podzielą się pieniędzmi za niego, a również podzielą się zabitym.
10.POZNAŃSKAJeżeli czyjś wół pobodzie na śmierć wołu bliźniego, należy sprzedać żywego wołu, a pieniądze za niego rozdzielić na połowę. Także i tego [wołu], co padł, trzeba podzielić.
11.WARSZ.PRASKAJeśli czyjś wół zrani rogami wołu innego właściciela i spowoduje jego śmierć, należy sprzedać wołu, który atakował, a pieniądze podzielić między obydwu właścicieli wołów. Podobnie należy postąpić z mięsem wołu zabitego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby czyjś byk ubódł byka sąsiada i by zdechł to sprzedadzą żywego byka i podzielą się jego ceną; także podzielą się zabitym.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli czyjś byk pobodzie byka należącego do bliźniego tak, że ten byk padnie, to właściciele sprzedadzą żywego byka i podzielą się pieniędzmi ze sprzedaży. Podzielą się też bykiem zabitym.