« 2Moj 21:35 2 Księga Mojżeszowa 21:36 2Moj 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle aczby wiedział, iże woł rogaty był od wczorajszego dnia a przed wczorajszym dniem a nie strzegł jego pan jego, wroci woł za woł, a marchę całą wieźmie.
2.WUJEK.1923Ale jeźli wiedział, że wół był rogobodźcą od wczorajszego, i dziś trzeciego dnia, a nie strzegł go Pan jego: odda wołu za wołu, a mięso weźmie całe.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby to było wiadomo, że on wół bódł przedtem, a nie miał go pod strażą pan jego, koniecznie odda wołu za wołu, a zdechłego sobie weźmie.
4.GDAŃSKA.2017Ale jeśli było wiadomo, że ten wół bódł przedtem, a jego właściciel nie pilnował go, musi oddać wołu za wołu, a zdechłe zwierzę będzie należeć do niego.
5.CYLKOWAle jeżeli było wiadomo, że to wół bodliwy od wczoraj i zawczoraj, a nie strzegł go właściciel jego - to powinien oddać wołu za wołu; a zabity niechaj należy do niego.
6.KRUSZYŃSKILecz jeśli jest wiadomo, że ten wół bódł oddawna i nie był strzeżony przez swego właściciela, tedy odda całego wołu za wołu, a zabitego sobie weźnie.
7.MIESESAle jeśli stało się wiadomem, iż wół to jest bodliwy od wczoraj i przedwczoraj, a właściciel jego nie uważał nań, – niech za wołu płaci wołem, padlina zaś należy doń.
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśliby było wiadomo, że wół ten bódł od dawna, a jego właściciel go nie pilnował, wówczas odda on wołu za wołu, zabity zaś wół będzie należał do niego.
9.BRYTYJKAJeżeli jednak było wiadomo, że wół bódł od dawna, a właściciel jego nie pilnował go, odda wołu za wołu, zabity zaś należeć będzie do niego.
10.POZNAŃSKAGdyby jednak było wiadomym, że wół był od dawna bodliwy, a właściciel go nie pilnował, musi on wyrównać szkodę: [da] wołu za wołu, a ten [wół], który padł, jemu przypadnie.
11.WARSZ.PRASKAJeśli jednak czyjś wół już od dłuższego czasu atakował rogami, a jego pan wcale go nie pilnował, to wynagrodzi szkody: odda wołu za wołu, a wół zabity będzie należał do niego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli było wiadomo, że to byk bodliwy od wczoraj i przedwczoraj, a jego właściciel go nie pilnował to powinien oddać byka za byka; a zabity niech do niego należy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak było wiadomo, że byk bódł już wcześniej, a jego właściciel go nie pilnował, to musi wynagrodzić bykiem za byka, a byk zabity będzie należał do niego.