« 2Moj 21:3 2 Księga Mojżeszowa 21:4 2Moj 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakliby Pan dał jemu żonę a urodziłaby jemu syny i dziewki, niewiasta i dziewki, i synowie będą jego pana, ale on wyjdzie s ruchem swym.
2.WUJEK.1923A jeźliby Pan jego dał mu żonę, i urodziłaby syny i córki: niewiasta i dzieci jéj będą Pana jego, a sam wynidzie z odzieniem swojem.
3.GDAŃSKA.1881Jeźli mu pan jego dał żonę, a zrodziła mu syny albo córki, żona i dzieci jego będą pana jego, a on sam tylko odejdzie.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, to jego żona i dzieci będą należały do jego pana, a on odejdzie sam.
5.CYLKOWJeżeli mu pan jego dał żonę, a urodziła mu synów albo córki; żona z dziećmi swemi zostaną przy panu jej, a on wyjdzie sam jeden.
6.KRUSZYŃSKIJeśli pan jego da mu żonę i urodzi mu synów, albo córki, żona i dzieci jej pozostaną przy jej panu, a sam odejdzie.
7.MIESESGdy pan jego da mu żonę, a żona zrodzi jemu synów, albo córki, niechaj tedy ta kobieta oraz dzieci jej pozostaną u jej pana, on zaś [na wolność] wyjdzie sam.
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona i dzieci jej będą należeć do pana, a on odejdzie sam.
9.BRYTYJKAJeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam.
10.POZNAŃSKAJeśli [jednak] jego pan dał mu żonę, która urodziła mu synów albo córki, wtedy ta żona i jej dzieci będą należały do jej pana, on zaś ma odejść sam jeden.
11.WARSZ.PRASKAAle jeśli żonę dał mu jego pan, a ona urodziła synów i córki, będzie mógł odejść on sam, a kobieta i dzieci pozostaną u pana.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli jego pan dał mu żonę i urodziła mu synów, lub córki żona ze swoimi dziećmi zostaną przy jej panu, a on sam jeden wyjdzie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jego pan dał mu żonę i ta urodziła mu synów lub córki, to żona i jej dzieci należeć będą do jej pana, a on wyjdzie sam.