« 2Moj 21:5 2 Księga Mojżeszowa 21:6 2Moj 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzywiedź ji pan bogom a ma ji przyłożyć ku dźwirzom a p❬o❭dwojom, a przekoli jemu ucho szydłem i będzie mu sługa aż na wieki.
2.WUJEK.1923Stawi go Pan przed bogi, i będzie postawion do drzwi, i podwojów, i przekole ucho jego szydłem, i będzie mu niewolnikiem na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przywiedzie go pan jego do sędziów, a postawi go u drzwi albo u podwoi; i przekole mu pan jego ucho jego szydłem, i będzie mu niewolnikiem na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy jego pan zaprowadzi go do sędziów i przyprowadzi go do drzwi albo do ich słupka; i jego pan szydłem przekłuje mu ucho, i będzie jego niewolnikiem na zawsze.
5.CYLKOWTedy przywiedzie go pan jego przed sędziów, a postawi go u drzwi, albo u odrzwia, i przekole mu pan jego ucho szydłem, i będzie mu służył na zawsze.
6.KRUSZYŃSKItedy jego pan zaprowadzi go przed Boga i, zbliżywszy go do drzwi, albo do oddrzwi, pan jego przebije mu ucho szydłem, aby był nazawsze jego niewolnikiem.
7.MIESESniech go tedy jego pan przyprowadzi do sędziego i przybliży do drzwi, lub do oddrzwi, tu pan jego niechaj mu przekole ucho jego szydłem, on zaś jemu będzie odtąd służył zawsze.
8.TYSIĄCL.WYD5wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu jego pan ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze.
9.BRYTYJKAWtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze.
10.POZNAŃSKAwówczas jego pan winien go zaprowadzić przed Boga, a potem do bramy albo odrzwi. [Tutaj] jego pan winien mu szydłem przekłuć ucho. [Odtąd] ten będzie mu służył na zawsze.
11.WARSZ.PRASKAwtedy weźmie go jego pan, przyprowadzi przed oblicze Boże, a potem, zbliżywszy się do drzwi albo do bramy, przekłuje mu ostrym narzędziem ucho. I pozostanie ów sługa na zawsze u swojego pana.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy jego pan przyprowadzi go przed sędziów, postawi go przy drzwiach, albo przy odrzwiach, po czym jego pan przekłuje mu szydłem ucho, i będzie mu służył na zawsze.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto jego pan przyprowadzi go przed Boga, następnie podprowadzi do drzwi lub do odrzwi i przekłuje mu ucho szydłem. W ten sposób pozostanie on jego niewolnikiem na zawsze.