« 2Moj 21:6 2 Księga Mojżeszowa 21:7 2Moj 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakliby kto przedał dziewkę swą w służebnicę, nie wyjdzie, jako służebnice wynić obykły są.
2.WUJEK.1923Jeźli kto przeda córkę swoję, żeby była sługą: nie wynidzie jako zwykły wychodzić niewolnice.
3.GDAŃSKA.1881Zaś jeźliby kto zaprzedał córkę swoję, aby była niewolnicą, nie wynijdzie jako wychodzą niewolnicy.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś kto sprzeda swoją córkę, aby była niewolnicą, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy.
5.CYLKOWA jeżeliby zaprzedał mąż córkę swą na służebnicę; to nie wyjdzie ona jako wychodzą niewolnicy.
6.KRUSZYŃSKIKiedy człowiek sprzeda swoją córkę za służebnicę, tą nie odejdzie, jak odchodzą niewolnicy.
7.MIESESJeżeli sprzeda kto córkę swą na służebnicę, niech ona nie wychodzi [na wolność], jak wychodzą niewolnicy.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy.
9.BRYTYJKAJeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, tak jak odchodzą niewolnicy.
10.POZNAŃSKAJeśli ktoś sprzeda własną córkę za niewolnicę, nie może ona odejść tak, jak odchodzą niewolnicy.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś sprzeda swoją córkę w niewolę drugiemu człowiekowi, to nie wolno jej odejść tak, jak mogą odchodzić niewolnicy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli mąż zaprzedał swoją córkę na nałożnicę, to ona nie wyjdzie tak, jak wychodzą niewolnicy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś sprzeda swoją córkę w niewolę, to nie wyjdzie ona na wolność tak, jak inni niewolnicy.