« 2Moj 21:7 2 Księga Mojżeszowa 21:8 2Moj 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakliby nie lubiła sie oczyma pana swego, jemuż by dana była, puści ją, ale ludu cudzemu przedać nie ma mocy, aczby wzgardzał ją.
2.WUJEK.1923Jeźli się nie spodoba oczom pana swego, któremu dana była, odprawi ją: a ludowi obcemu przedać nie będzie miał mocy, jeźli ją wzgardzi.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby się nie spodobała w oczach pana swego, a nie poślubiłby jej sobie, niech pozwoli, aby ją odkupiono; obcemu ludowi nie będzie jej mógł sprzedać, ponieważ zgrzeszył przeciwko niej.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli się nie spodoba swemu panu, który zamierzał ją poślubić, niech pozwoli, aby została odkupiona. Nie ma prawa sprzedać jej obcemu ludowi, ponieważ zrobiłby jej krzywdę.
5.CYLKOWJeżeli nie znajduje upodobania w oczach pana swojego, który był przeznaczył ją dla siebie, to niechaj jej pomoże się wykupić; obcym ludziom nie jest mocen ją sprzedać, wzgardziwszy nią.
6.KRUSZYŃSKIJeśli nie podoba się panu swemu, któremu była dana, może być odkupiona; lecz obcemu ludowi niema prawa jej sprzedać, gdyż sprzeniewierzyłby się wobec niej.
7.MIESESJeżeli wyda się niedobrą panu swemu, iż jej nie przeznaczy sobie, tedy niech jej daje wykup, ale nie jest władny sprzedać ją, ponieważ ją porzucił.
8.TYSIĄCL.WYD5A jeśliby nie spodobała się panu, który <przeznaczył ją> dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej.
9.BRYTYJKAJeżeli nie spodoba się swemu panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Jednak nie ma prawa sprzedać jej obcemu ludowi, bo postąpiłby wobec niej wiarołomnie.
10.POZNAŃSKAJeśli nie spodoba się swemu panu, który przeznaczył ją [pierwotnie] dla siebie, ma on zezwolić, by ją wykupiono. Nie ma jednak prawa sprzedać jej obcym ludziom, gdyż sprawił jej zawód.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli [po pewnym czasie] przestałaby się podobać panu, który ją przeznaczył dla siebie, pan ów powinien zezwolić na jej wykup. Nie może jej jednak sprzedać obcym, bo sprzeniewierzyłby się własnym zobowiązaniom.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli nie znajduje upodobania w oczach swojego pana, który ją dla siebie przeznaczył to niech jej pomoże się wykupić; gdy nią wzgardzi nie jest władny ją sprzedać obcym ludziom.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nie spodoba się panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Nie ma on prawa sprzedać jej obcemu ludowi, zmieniając swoje pierwotne zamiary wobec niej.