« Mat 5:3 Ewangelia Mateusza 5:4 Mat 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błodzy płaczący, że ci ucieszeni będą.
2.WUJEK.1923Błogosławieni ciszy; albowiem oni posiędą ziemię.
3.RAKOW.NTSzczęśliwi żałujący; iż oni pocieszeni będą.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBłogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
7.SZCZEPAŃSKIBłogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
8.GRZYM1936Błogosławieni cisi, albowiem oni ziemię odziedziczą.
9.DĄBR.WUL.1973Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
10.TYSIĄCL.WYD5Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
11.BRYTYJKABłogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
12.POZNAŃSKASzczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
13.WARSZ.PRASKABłogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaci, którzy boleją, bowiem oni będą pocieszeni.
15.EIB.BIBLIA.2016Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni zostaną pocieszeni.