« Rzym 11:14 List do Rzymian 11:15 Rzym 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli odrzucenie ich, zjednaniem (jest) świata, cóż przyjęcie, jeśli nie żywot zmartwych?
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli ich odrzucenie jest zjednaniem świata, jakież przyjęcie, jedno żywot z martwych?
3.RAKOW.NTJeśli bowiem odrzucenie ich, jest zjednaniem świata, jakież będzie przyjęcie, jedno żywot z umarłych?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźlić odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?
6.JACZEWSKIJeżeli upadek żydów stał się pojednaniem dla świata: to czemże będzie ich powstanie, jeżeli nie radością, jakiej doświadcza rodzina na widok zmartwychwstałego krewniaka?
7.SYMONBo jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czemże będzie przyjęcie ich, jeżeli nie powstaniem z martwych do życia?
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czymże będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?
9.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, czymże będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?
10.TYSIĄCL.WYD5Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
11.BRYTYJKAJeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?
12.POZNAŃSKAJeśli bowiem ich odrzucenie stało się pojednaniem dla świata, to czyż powrót ich nie stanie się powrotem do życia z krainy umarłych?
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem ich odejście stało się powodem pojednania świata, to czyż ich powrót nie okaże się powstaniem z martwych do życia?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli ich porzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie życiem z umarłych?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro bowiem ich bunt przyniósł światu pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie, jeśli nie wzbudzone z martwych życie?
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli bowiem ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym ich przyjęcie, jeśli nie życiem powstałym z martwych?