« Rzym 11:16 List do Rzymian 11:17 Rzym 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli niektóre zgałązek wyłamano, a ty płonną oliwą będąc przyszczepion jesteś miasto nich, i uczestnikiem korzenia i sytości oliwnej stawszy się.
2.WUJEK.1923A jeźli niektóre z gałęzi ułomione są, a ty będąc płonną oliwą, jesteś w nie wszczepion i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnéj:
3.RAKOW.NTA jeśli niektóre z gałązek wyłomione są, a ty leśną oliwą będąc jesteś wszczepiony w nie, i uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnej sstałeś się,
4.GDAŃSKA.1881A jeźli niektóre z gałęzi odłamane są, a ty, któryś był płonną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa:
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego;
6.JACZEWSKIIzraelici są drzewem oliwnem. Gdy niektóre gałęzie tego drzewa odłamały się, a wy poganie, będąc dzikiem drzewem, w miejsce ich zostaliście wszczepieni, staliście się oliwą i ciągniecie jej soki:
7.SYMONJeśliże niektóre gałęzie odłamane zostały, a na miejsce ich wszczepiony jesteś ty, coś był gałązką oliwy dzikiej, i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwy szlachetnej:
8.DĄBR.WUL.1973A jeżeli nawet niektóre z gałęzi odłamane zostały, a na ich miejsce wszczepiony jesteś ty, coś był gałązką dzikiej oliwki i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnej — nie wynoś się nad gałęzie.
9.DĄBR.GR.1961A jeżeli nawet niektóre z gałęzi odłamane zostały, a na ich miejsce wszczepiony jesteś ty, coś był gałązką dzikiej oliwki i czerpałeś z korzenia oliwę – nie wynoś się nad gałęzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś niektóre zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym złączony korzeniem, na równi z nimi czerpałeś soki oliwne,
11.BRYTYJKAJeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego,
12.POZNAŃSKAA jeśli niektóre gałęzie odłamano, ciebie zaś, dziką oliwkę, wszczepiono w ich miejsce i poprzez korzeń czerpałeś soki oliwne,
13.WARSZ.PRASKAJeżeli niektóre spośród naturalnych gałęzi zostały odcięte, a na ich miejsce ty – jakkolwiek dziczką jesteś – zostałeś wszczepiony i korzystasz z mocy korzeni i z soków ożywczych oliwki,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli niektóre z gałęzi zostały odłamane, zaś ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś w nie wszczepiony oraz stałeś się współuczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty, niczym dzika gałązka, wszczepiony między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego,
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony pomiędzy nich i stałeś się współuczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego,