« Rzym 11:1 List do Rzymian 11:2 Rzym 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie odepchnął Bóg ludu swego, który wprzód poznał. Aza niewiecie o Heliaszu co pismo mówi? Jako się przyczynia do Boga przeciw Izraelowi mówiąc:
2.WUJEK.1923Nie odrzucił Bóg ludu swego, który przejrzał. Aza nie wiecie, co Pismo o Eliaszu mówi, jako do Boga rzecz czyni przeciwko Izraelowi?
3.RAKOW.NTNie odrzucił Bóg ludu swego który przed tym poznał. A zaż niewiecie w dziejach Heliaszowych co mówi pismo? jako rzecz czyni do Boga przeciw Izraelowi, mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który przejrzał. Azaż nie wiecie, co mówi Pismo o Elijaszu? jako się przyczynia do Boga przeciwko Izraelowi mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela:
6.JACZEWSKINie odrzucił przeto Bóg ludu swego, który przed wieki przewidział i wybrał sobie. Bo czyż nie wiecie z pisma, co się stało za czasów Eliasza; czyż nie wiecie, jak się on użalał na Izraelitów?
7.SYMONNie odrzucił Bóg ludu swojego: tych, których był poznał przed wieki. Czy nie wiecie, co mówi Pismo w ustępie o Eljaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela?
8.DĄBR.WUL.1973Nie odrzucił Bóg ludu swego, który znał od wieków. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jako się uskarżał przed Bogiem na Izraela?
9.DĄBR.GR.1961Nie odrzucił Bóg swego ludu, który znał od wieków. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarżał przed Bogiem na Izraela?
10.TYSIĄCL.WYD5Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela?
11.BRYTYJKANie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:
12.POZNAŃSKABóg nie odrzucił swego ludu, który uprzednio poznał. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Tak występował wobec Boga przeciw Izraelowi:
13.WARSZ.PRASKANie odrzucił Bóg swego ludu, tego, który już przedtem poznał. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, o tym, jak się uskarżał przed Bogiem na Izraela?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg nie odsunął swojego ludu, który wcześniej przewidział. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo przez Eliasza? Jak zwraca się on do Boga z powodu Israela, mówiąc:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednio przygarnął. Pamiętacie, co Pismo mówi o Eliaszu, gdy skarży się on przed Bogiem na Izraela?
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie odepchnął od siebie Bóg swojego ludu, który wcześniej poznał. Czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak zwraca się do Boga przeciwko Izraelowi, mówiąc: