« Rzym 11:32 List do Rzymian 11:33 Rzym 11:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O głębokości bogacstwa i mądrości i znajomości Bożej; jako nie wybadane sądy jego, i nie doścignione drogi jego?
2.WUJEK.1923O głębokości bogactw, mądrości i wiadomości Bożéj! jako są nieogarnione sądy jego, i niedościgłe drogi jego!
3.RAKOW.NTO głębokości bogactwa i mądrości i umiejętności Bożej; jako są niewybadane sądy jego, i niedościgłe drogi jego.
4.GDAŃSKA.1881O głębokości bogactwa i mądrości, i znajomości Bożej! Jako są niewybadane sądy jego i niedoścignione drogi jego!
5.GDAŃSKA.2017O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!
6.JACZEWSKIO wielki skarbie mądrości i wiedzy Bożej! Jakże niezgłębione są sądy twoje i niezbadane drogi twoje!
7.SYMONO głębokości bogactw, mądrości i umiejętności Bożej: jakże są niepojęte sądy jego i niedościgłe drogi jego!
8.DĄBR.WUL.1973O, głębokości bogactw, mądrości i umiejętności Bożej! Jakże niepojęte są sądy jego i niedościgłe drogi jego.
9.DĄBR.GR.1961O, głębokości bogactw, mądrości i umiejętności Bożej! Jakże niepojęte są sądy jego i niezbadane drogi jego.
10.TYSIĄCL.WYD5O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
11.BRYTYJKAO głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!
12.POZNAŃSKAO głębio bogactwa, mądrości i poznania Bożego! Jakżeż nieuchwytne są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
13.WARSZ.PRASKAO głębokości bogactwa, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i niepojęte Jego drogi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O głębio bogactwa, mądrości oraz poznania Boga; jak nie do zbadania są Jego wyroki i niezbadane Jego drogi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITO, głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga! Jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi jakże niezbadane!
16.TOR.NOWE.PRZ.O głębio bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jak niezbadane są Jego sądy i niewyśledzone są Jego drogi!