« Rzym 11:33 List do Rzymian 11:34 Rzym 11:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo a kto poznał smysł pański? albo kto mu był poradnikiem?
2.WUJEK.1923Bo któż poznał umysł Pański? albo kto był rajcą jego?
3.RAKOW.NTBo któż poznał umysł Pański? abo kto poradnikiem jego był?
4.GDAŃSKA.1881Bo któż poznał umysł Pański? albo kto był rajcą jego?
5.GDAŃSKA.2017Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?
6.JACZEWSKIKtóż zdoła poznać myśli Boże, albo kto doradcą był jego?
7.SYMONBo któż poznał myśl Pańską? albo kto był radcą jego?
8.DĄBR.WUL.1973Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był doradcą jego?
9.DĄBR.GR.1961Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był doradcą jego?
10.TYSIĄCL.WYD5Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?
11.BRYTYJKABo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?
12.POZNAŃSKAKtóż bowiem poznał myśl Pana? Albo kto był Jego doradcą?
13.WARSZ.PRASKAKtóż bowiem zdoła poznać zamysły Pana lub kto był kiedykolwiek Jego doradcą?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto poznał sposób myślenia Pana? Albo kto stał się Jego doradcą?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo któż poznał plan Pana? Albo kto był Jego doradcą?
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo kto poznał myśl Pana? Lub kto stał się Jego doradcą?