« Rzym 11:34 List do Rzymian 11:35 Rzym 11:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo kto wprzód dał mu, a naprzeciw oddano będzie jemu?
2.WUJEK.1923Albo kto mu pierwéj dał, a będzie mu oddano?
3.RAKOW.NTAbo kto pierwej mu dał, a oddano będzie jemu?
4.GDAŃSKA.1881Albo kto mu co pierwej dał, a będzie mu zasię oddano?
5.GDAŃSKA.2017Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę?
6.JACZEWSKIKto dał co Bogu, aby mu się za to należało wynagrodzenie?
7.SYMONAlbo kto mu co dał pierwszy, iżby on mu oddawać miał?
8.DĄBR.WUL.1973Albo kto dał mu pierwszy, aby mu oddać miał?
9.DĄBR.GR.1961Albo kto dał mu pierwszy, aby mu oddać miał.
10.TYSIĄCL.WYD5Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
11.BRYTYJKAAlbo któż wpierw dał mu coś, Aby za to otrzymać odpłatę?
12.POZNAŃSKAAlbo kto pierwszy Go obdarował, tak iż byłby On jego dłużnikiem?
13.WARSZ.PRASKAKto wreszcie pierwszy obdarował czymś Pana, by mógł w zamian za to spodziewać się zapłaty?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo kto Mu dał wcześniej i zostaje mu odwzajemnione?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę?
16.TOR.NOWE.PRZ.Albo kto dał Mu najpierw coś i zostanie mu za to oddane w zamian?