« Am 6:1 Księga Amosa 6:2 Am 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zajdźcie do Chalane a obaczcie, a zonąd idźcie do Emath wielkiego, i znidźcie do Geth Palestyńskiego i do co lepszych królestw tych, jeźli szersza jest granica ich niż granica wasza.
2.GDAŃSKA.1881Zajdźcie do Chalny, i idźcie z onąd do Emat wielkiego, a zstąpcie do Giet Filistyńskiego, a obaczcie, sąli które królestwa lepsze niżeli te, i jeżeli szersza jest granica ich, niż granica wasza.
3.GDAŃSKA.2017Idźcie do Kalne i rozejrzyjcie się, a stamtąd idźcie do Chamat wielkiego. Potem zstąpcie do Gat filistyńskiego. Czy są to lepsze królestwa niż te? Czy ich obszar jest większy niż wasz obszar?
4.CYLKOWZajdźcie do Kalneh rozejrzcie się, a przejdźcie ztamtąd do Chamath Wielkiego, a zstąpcie do Gath w Filistei: Czy lepsze one niż te królestwa, czyż większa dziedzina ich od dziedziny waszej?
5.MICHALSKIPodążcie do Kalne i obaczcie, stamtąd idźcie do wielkiego Hamat, i zejdźcie do Gat filistyńskiego! Czyście wy szczęśliwsi od tych królestw, czyż granice ich większe od granic waszych?
6.SZERUDAIdźcie do Kalne i rozejrzyjcie się, a stamtąd przejdźcie do wielkiego Hamat, i zejdźcie do Gat filistyńskiego! Czyście lepszymi niż te królestwa, Czyż większe są siedziby wasze niż ich siedziby?
7.TYSIĄCL.WYD5Idźcie do Kalne i zobaczcie, potem idźcie stamtąd do Chamat-Rabba i zajdźcie do Gat filistyńskiego. Czyż od tych królestw jesteście silniejsi albo posiadłości wasze większe niż u nich?
8.BRYTYJKAIdźcie do Kalne i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie do Chamat-Rabba i zstąpcie do Gat filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich obszar?
9.POZNAŃSKAUdajcie się do Kalne i rozejrzyjcie się, stamtąd idźcie do wielkiego Chamat, potem zaś wstąpcie do Get filistyńskiego! Czy może więcej znaczycie niż te królestwa albo czy obszar wasz jest większy niż ich obszary?
10.WARSZ.PRASKAIdźcie w stronę Kalne i rozejrzyjcie się dobrze, potem udajcie się do Chamat – miasta wielkiego, wstąpcie później do Gat, które leży w ziemi filistyńskiej! Czy jesteście silniejsi od tamtejszych? Czy kraj wasz jest większy niźli ich królestwa?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zajdźcie do Kalne oraz się rozejrzyjcie, a stamtąd przejdźcie Wielkiego Chamath i zejdźcie do Gath w Peleszet. Czy one są lepsze z powodu tych królestw? Czy ich granica mocniejsza od waszej granicy?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzejdźcie się do Kalne i zobaczcie, idźcie stamtąd do wielkiego Chamat, potem zejdźcie do Gat filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich?