« Przys 25:9 Księga Przysłów 25:10 Przys 25:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By się snadź nie natrząsał z ciebie, usłyszawszy, i nie przestał ci na oczy wyrzucać. Łaska a przyjacielstwo wolnym czynią: które sobie chowaj, byś nie był na pośmiech.
2.GDAŃSKA.1881By cię snać nie zelżył ten, co cię słucha, a niesława twoja zostałaby na tobie.
3.GDAŃSKA.2017By ten, który słucha, nie zawstydził cię, a twoja niesława nie przylgnęła do ciebie.
4.KRAMSTUCKaby ciebie nie zawstydził ten, co to słyszy, a twoja obmowa już się nie wróci.
5.CYLKOWAby cię nie lżył, kto to usłyszy, i aby niesława twoja nigdy już nie ustała.
6.TYSIĄCL.WYD5by słuchający nie zelżył ciebie i nie przylgnęła do ciebie zniewaga.
7.BRYTYJKAAby cię nie zelżył słuchający i nie przylgnęła do ciebie niesława.
8.POZNAŃSKAaby cię nie złajał ten, który [to] usłyszy, i [tak], aby obelga twoja nie przywarła do ciebie na stałe.
9.WARSZ.PRASKAbo zgani cię ten, co to posłyszy, i siebie samego zniesławisz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby cię nie lżył ten, co to usłyszy i twoja niesława nigdy by nie ustała.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITaby cię nie zwymyślał słuchający i nie przylgnęła do ciebie niesława.