« Przys 25:10 Księga Przysłów 25:11 Przys 25:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jabłka złote w śrebrnych łóżkach, kto mówi słowo swego czasu.
2.GDAŃSKA.1881Jakie jest jabłko złote z wyrzezaniem srebrnem, takieć jest słowo do rzeczy powiedziane.
3.GDAŃSKA.2017Odpowiednio wypowiedziane słowo jest jak złote jabłko w srebrnych rzeźbach.
4.KRAMSTUCKJabłka złote w naczyniach srebrnych - słowo wymówione we właściwym kierunku.
5.CYLKOWZłote jabłuszka na cyzelowanych naczyniach srebrnych, tak słowo wypowiedziane stosownie do właściwych swych okoliczności.
6.TYSIĄCL.WYD5Jak złote jabłko na sprzętach ze srebra, tak słowo w porę wypowiedziane.
7.BRYTYJKASłowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach.
8.POZNAŃSKACzym jabłka złote na srebrnej rzeźbie, tym słowo wypowiedziane we właściwym czasie.
9.WARSZ.PRASKADo jabłka złotego na srebrnej paterze podobne są słowa w czas wypowiadane.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak złote jabłuszka na wycyzelowanych, srebrnych naczyniach – tak słowo wypowiedziane stosownie do swoich właściwych okoliczności.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej ozdobie.