« Przys 25:17 Księga Przysłów 25:18 Przys 25:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oszczepem i mieczem i strzałą ostrą człowiek, który mówi przeciw bliźniemu swemu fałszywe świadectwo.
2.GDAŃSKA.1881Każdy, kto mówi fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu, jest jako młot, i miecz, i strzała ostra.
3.GDAŃSKA.2017Kto mówi fałszywe świadectwo przeciw swemu bliźniemu, jest młotem i mieczem, i ostrą strzałą.
4.KRAMSTUCKMłot, miecz i strzała ostra - człowiek, który mówi przeciwko bliźniemu swojemu fałszywe świadectwo.
5.CYLKOWMłot i miecz i strzała ostra, tak człowiek, składający przeciw bliźniemu fałszywe świadectwo.
6.TYSIĄCL.WYD5Maczugą, mieczem, ostrą strzałą fałszywy świadek przeciw bliźniemu.
7.BRYTYJKAMłotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu.
8.POZNAŃSKACzym młot i miecz, i ostra strzała, tym człowiek dający kłamliwe świadectwo przeciwko bliźniemu swemu.
9.WARSZ.PRASKADo maczugi, miecza i strzały podobne są zeznania fałszywego świadka, którymi godzi w swojego bliźniego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Młotem, mieczem i ostrą strzałą – takim jest człowiek, co składa fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPałką, mieczem, najostrzejszą strzałą jest ten, kto fałszywie zeznaje przeciw swojemu bliźniemu.