« Przys 25:19 Księga Przysłów 25:20 Przys 25:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I utracą płaszcz w dzień zimna. Ocet w saletrze, który śpiewa pieśni sercu złemu. Jako mól odzieniu, a robak drzewu, tak smutek męża szkodzi sercu.
2.GDAŃSKA.1881Jako ten, który zewłoczy odzienie czasu zimy, albo leje ocet na saletrę, taki jest ten, który śpiewa pieśni sercu smutnemu.
3.GDAŃSKA.2017Jak ten, kto zabiera odzienie w czasie zimy i jak ocet na saletrze taki jest ten, kto śpiewa pieśni smutnemu sercu.
4.KRAMSTUCKZdjęcie sukni w dniu zimowym, ocet na ranę, - kto śpiewa pieśni przed sercem zasmuconem.
5.CYLKOWZrzucającym szaty w dniu chłodnym, rozlewającym ocet na ług, jest wyśpiewujący pieśni sercu znękanemu.
6.TYSIĄCL.WYD5Jak płaszcz zdejmować w dzień mroźny lub ocet na ług wylewać, tak pieśni śpiewać znękanym.
7.BRYTYJKAKto sercu strapionemu śpiewa pieśni, jest jak ten, kto zdejmuje ubranie w dzień mroźny, albo jak ocet na ranę.
8.POZNAŃSKAJak zdjąć okrycie w dzień zimowy lub ocet wylewać na sodę, tak pieśni śpiewać sercu znękanemu.
9.WARSZ.PRASKAPozbawiać się płaszcza w dzień mroźny albo ług octem polewać to tak, jak zbolałym radosne śpiewać pieśni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto wyśpiewuje pieśni znękanemu sercu jest jak zdejmujący szaty w chłodnym dniu i lejący ocet na ług.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto zmartwionemu sercu wyśpiewuje pieśni, jest jak ten, kto chciałby ściągnąć mu płaszcz w mroźny dzień lub nalać octu na ranę.