« Przys 25:21 Księga Przysłów 25:22 Przys 25:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego, a Pan ci to nagrodzi.
2.GDAŃSKA.1881Bo węgle rozpalone zgromadzisz na głowę jego, a Pan ci nagrodzi.
3.GDAŃSKA.2017Bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a PAN cię nagrodzi.
4.KRAMSTUCKWprawdzie, węgle rozżarzone ty garniesz na jego głowę; ale Bóg zapłaci tobie.
5.CYLKOWInaczej zgarniałbyś zarzewia na głowę jego - tobie zaś zapłaci Wiekuisty.
6.TYSIĄCL.WYD5żar ognia zgromadzisz nad jego głową, a Pan ci za to zapłaci.
7.BRYTYJKABo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci.
8.POZNAŃSKAbo [tak czyniąc] węgle rozpalone gromadzisz na jego głowie i Jahwe cię wynagrodzi.
9.WARSZ.PRASKAW ten sposób zgromadzisz mu węgle na głowie, a Pan ci za to zapłaci sowicie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zgarniasz płonące głownie na jego głowę; zaś tobie zapłaci WIEKUISTY.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITw ten sposób rozżarzony węgiel zgarniesz na jego głowę - a PAN ci wynagrodzi.