« Przys 25:24 Księga Przysłów 25:25 Przys 25:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zimna woda duszy pragnącéj, a poselstwo dobre z ziemie dalekiéj.
2.GDAŃSKA.1881Jako woda chłodna duszy pragnącej: tak wieść dobra z ziemi dalekiej.
3.GDAŃSKA.2017Jak zimna woda dla pragnącej duszy, tak dobra wieść z dalekiej ziemi.
4.KRAMSTUCKCo chłodna woda łaknącemu, to miła wiadomość z kraju odległego.
5.CYLKOWWoda zimna dla spragnionej duszy, a wieść pomyślna z ziemi dalekiej.
6.TYSIĄCL.WYD5Czym zimna woda na gardło spragnione, tym dobre wieści z dalekiej krainy.
7.BRYTYJKAJak zimna woda dla ust spragnionych, tak dobra wieść z dalekiej krainy.
8.POZNAŃSKACzym zimna woda na (gardło) spragnione, tym dobra wieść z ziemi dalekiej.
9.WARSZ.PRASKAJak zimna woda dla gardła spragnionego tak dobra jest wiadomość z odległego kraju.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zimną wodą dla spragnionej duszy jest pomyślna wieść z dalekiej ziemi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzym zimna woda dla spieczonych warg, tym dobra nowina z dalekiego kraju.