« Przys 25:4 Księga Przysłów 25:5 Przys 25:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odejm niezbożność od obliczności królewskiéj, a umocni się sprawiedliwością stolica jego.
2.GDAŃSKA.1881Odejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego.
3.GDAŃSKA.2017Usuń niegodziwego sprzed króla, a jego tron umocni się w sprawiedliwości.
4.KRAMSTUCKoddziel złoczyńcę z obecności króla, a ustalony będzie na cnocie jego tron.
5.CYLKOWNiechaj niegodziwych z przed oblicza króla usuną, a utrwali się sprawiedliwością tron jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Bezbożnego odłącz od króla - a sprawiedliwość jego tron umocni.
7.BRYTYJKAGdy się usunie bezbożnego sprzed oblicza króla, to jego tron umocni się przez sprawiedliwość.
8.POZNAŃSKAOddal bezbożnika sprzed oblicza królewskiego, a tron jego umocni się przez sprawiedliwość.
9.WARSZ.PRASKAGdy król uwolni się od złoczyńców, to przez sprawiedliwość umocni się tron jego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech usuną niegodziwych sprzed oblicza króla, a jego tron utrwali się sprawiedliwością.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUsuń bezbożnego sprzed króla, a sprawiedliwość wzmocni jego tron.