« 2Moj 3:13 2 Księga Mojżeszowa 3:14 2Moj 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Bóg do Mojżesza: Jam jest, którym jest. Rzekł: Tak powiesz synom Izraelowym: Który jest, posłał mię do was.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTóRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.
4.CYLKOWI rzekł Bóg do Mojżesza: "Będę, który będę." I rzekł: "Tak powiesz synom Israela: "Wieczny posyła mnie do was!"
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Mojżesza: "Jestem który jestem". I dodał: "Tak powiesz synom Izraelowym: Który jest, posłał mnie do was".
6.MIESESBóg rzekł do Mojżesza: „Jestem, Który będę [Ehěje, Ăszer Ehěje]” i On rzekł: „Tak powiesz Synom Izraela: „Wiekuisty [Ehěje] posłał mnie do was”.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.
8.BRYTYJKAA Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!
9.POZNAŃSKABóg odrzekł Mojżeszowi:- JESTEM, KTÓRY JESTEM!I dodał: - Tak odpowiesz synom Izraela: "JESTEM przysłał mnie do was".
10.WARSZ.PRASKARzekł Bóg do Mojżesza: Ja jestem Tym, który jest. I dodał: Powiesz Izraelitom tak: Posłał mnie do was Ten, który siebie nazywa 'Ja jestem Tym, który jest'.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg powiedział do Mojżesza: Ja Jestem Będący. I powiedział: Tak powiesz synom Israela: Posyła mnie do was Będący
12.EIB.BIBLIA.2016JESTEM, KTÓRY JESTEM - powiedział Bóg do Mojżesza. - Oznajmisz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was!