« 2Moj 3:19 2 Księga Mojżeszowa 3:20 2Moj 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyciągnę bowiem rękę moję, a będę karał Egipt wszystkiemi cudami mojemi, które uczynię wpośród ich: potem was wypuści.
2.GDAŃSKA.1881A tak wyciągnę rękę moję, i uderzę Egipt wszystkiemi cudami mojemi, które będę czynił w pośrodku jego: a potem wypuści was.
3.GDAŃSKA.2017Wyciągnę więc rękę i uderzę Egipt wszystkimi moimi cudami, które będę czynił pośród niego. A potem was wypuści.
4.CYLKOWA tak wyciągnę rękę Moję i porażę Micraim wszystkiemi cudami Mojemi, których dokonam w pośród niego; a potém wypuści was.
5.KRUSZYŃSKIWyciągnę rękę moją i uderzę Egipt wszelkiemi cudami mojemi, które uczynię wpośród niego, poczem dopiero pozwoli wam wyjść.
6.MIESESWięc Ja wyciągnę rękę swoją i będę raził Egipcjan wszystkimi cudami Moimi, których dokonam wśród nich, – potem on odprawi was.
7.TYSIĄCL.WYD5Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was.
8.BRYTYJKAWyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was.
9.POZNAŃSKAWyciągnę przeto rękę i dotknę Egipt wieloma niezwykłymi zjawiskami, które w nim dokonam. Dopiero potem was wypuści.
10.WARSZ.PRASKADopiero wtedy, gdy wyciągnę rękę przeciw Egipcjanom i dotknę ich mocą wszystkich moich cudów, których na ich oczach dokonam, pozwoli wam wyjść.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wyciągnę Moją rękę oraz porażę Micraim wszystkimi Moimi cudami, które dokonam pośród niego. A potem was wypuści.
12.EIB.BIBLIA.2016Wyciągnę więc rękę, uderzę Egipt przeróżnymi cudami, których dokonam w tym kraju - i wtedy faraon was wypuści.