« Apok 17:9 Apokalipsa Jana 17:10 Apok 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I królów siedm jest. Pięć (ich) upadło, a jeden jest, inszy jeszcze nieprzyszedł; a gdy przyjdzie, na mały czas musi zetrwać.
2.WUJEK.1923Pięć ich upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł: a gdy przyjdzie, na mały czas ma trwać.
3.RAKOW.NTPięć ich upadło, a jeden jest, drugi jeszcze nie przyszedł; a gdy przyjdzie, krótko mu potrzeba mieszkać.
4.GDAŃSKA.1881A królów jest siedm, pięć ich upadło, a jeden jest, inszy jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, na mały czas musi trwać.
5.GDAŃSKA.2017I królów jest siedmiu – pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko.
6.JACZEWSKIPięciu z tych królów już poległo, szósty obecnie żyje, siódmego jeszcze nie masz, ale gdy nastanie, tylko krótki czas panować będzie.
7.APOKALYPSIS.1905i królów siedmiu jest; pięciu upadło, a jeden jest, drugi jeszcze nie przyszedł; a gdy przyjdzie, krótko on ma trwać.
8.MARIAWICIi królów siedmiu jest: pięciu ich już upadło; jeden jeszcze jest, a drugi jeszcze nie przyszedł; a gdy przyjdzie, na mały czas ma trwać.
9.DĄBR.WUL.1973Pięciu z nich upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie przyszedł, a gdy nadejdzie, pozostanie tylko przez krótki czas.
10.DĄBR.GR.1961pięciu z nich upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy nadejdzie, pozostanie tylko przez krótki czas.
11.TYSIĄCL.WYD5I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
12.BRYTYJKAPięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.
13.POZNAŃSKAKrólów jest siedmiu: pięciu upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
14.WARSZ.PRASKAspośród których pięciu zginęło, jeden żyje, a jeszcze inny dotąd nie przyszedł, kiedy zaś przyjdzie, utrzyma się tylko przez krótki czas.
15.KALETAA siedem królów jest, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze_nie przyszedł, a gdy przyjdzie, mało mu trzeba trwać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jest także siedmiu władców pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł; a kiedy przyjdzie, jest konieczne by trochę pozostał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPięciu z nich upadło, jeden jest, kolejny jeszcze nie przyszedł, lecz gdy przyjdzie, pozostanie na krótko.
18.TOR.PRZ.I jest siedmiu królów; pięciu upadło i jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, musi on pozostać na krótko.