« Rzym 10:11 List do Rzymian 10:12 Rzym 10:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie masz różności i Judowina i Greka; bo tenże pan wszytkich, bogaty ku wszem wzywającym go.
2.WUJEK.1923Albowiem niemasz różności Żyda i Greczyna; bo tenże Pan wszystkich bogaty na wszystkich, którzy go wzywają.
3.RAKOW.NTAbowiem niemasz różności i Żyda, i Greka. Bo tenże Pan wszytkich, bogaty na wszytki, którzy go wzywają.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem; bo tenże Pan wszystkich, bogaty jest ku wszystkim, którzy go wzywają.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają.
6.JACZEWSKIbo nie masz różnicy między żydem i greczynem: bo wszyscy mamy jednego Pana, a Pan ten tak jest bogaty, że nie zbraknie mu usprawiedliwienia dla wszystkich, którzyby o nie prosili;
7.SYMONBo niemasz różnicy pomiędzy żydem a grekiem: albowiem jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
8.DĄBR.WUL.1973Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo jeden jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy go wzywają.
9.DĄBR.GR.1961Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo jeden jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy go wzywają.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
11.BRYTYJKANie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
12.POZNAŃSKABo nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, gdyż Ten sam jest Panem wszystkich, hojnym dla wszystkich, którzy Go wzywają.
13.WARSZ.PRASKATak więc nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, obfitujący w bogactwa dla wszystkich, którzy wzywają Jego imienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nie ma oddzielenia Żyda i Greka; gdyż ten sam Pan jest Panem wszystkich, i jest bogaty względem wszystkich, co Go wzywają.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo nie ma rozróżnienia między Żydem, jak i Grekiem; bo jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają.