« Rzym 10:12 List do Rzymian 10:13 Rzym 10:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszelki ktoby wzywał imienia pańskiego, zbawion będzie.
2.WUJEK.1923Albowiem wszelki, którybykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.
3.RAKOW.NTWszelki bowiem któryby wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.
4.GDAŃSKA.1881Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
5.GDAŃSKA.2017Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
6.JACZEWSKIbo napisano, że wszelki, ktoby wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.
7.SYMONGdyż każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawion będzie.
8.DĄBR.WUL.1973A każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
9.DĄBR.GR.1961A każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawion będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
11.BRYTYJKAKażdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
12.POZNAŃSKAKażdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, dostąpi zbawienia.
13.WARSZ.PRASKAKażdy zaś, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, osiągnie zbawienie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy bowiem, kto wzywał do siebie Imię Pana zostanie zbawiony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana.
16.TOR.NOWE.PRZ.Każdy bowiem, kto by wezwał imienia Pana, zostanie zbawiony.