« Rzym 10:13 List do Rzymian 10:14 Rzym 10:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako przeto wzywać będą, wktórego nie uwierzyli? Jako lepak uwierzą o którem nie słyszeli? A jako usłyszą, okrom przepowiadającego?
2.WUJEK.1923Jakoż tedy wzywać będą, w którego nie uwierzyli? Albo jako uwierzą temu, którego nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz przepowiadającego?
3.RAKOW.NTJakoż tedy wzywać będą onego w którego nie uwierzyli? A jako uwierzą onemu, czego nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz obwoływającego?
4.GDAŃSKA.1881Jakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? a jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? a jako usłyszą bez kaznodziei?
5.GDAŃSKA.2017Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?
6.JACZEWSKIKto nie uwierzył w Pana, jakże go wzywać będzie? Albo jak zdoła uwierzyć w Pana ten, kto o nim nie słyszał?
7.SYMONLecz jakże wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jakże usłyszą, jeśli niema opowiadającego?
8.DĄBR.WUL.1973Jakże jednak wzywać będą tego, w kogo nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie usłyszeli? A jak posłyszą, jeśli im nikt nie głosi?
9.DĄBR.GR.1961Jakże jednak wzywać będą tego, w kogo nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie usłyszeli? A jak posłyszą, jeśli im nikt nie głosi?
10.TYSIĄCL.WYD5Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?
11.BRYTYJKAAle jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?
12.POZNAŃSKAJakże więc będą Go wzywać, skoro nie uwierzyli w Niego? A jak będą wierzyć, skoro nie usłyszeli o Nim? Jak zaś będą słyszeć, skoro im nikt o Nim nie głosi?
13.WARSZ.PRASKAJakże tedy będą wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą w Tego, o którym nie słyszeli? Lecz jak będą mogli usłyszeć, jeśli im nikt [Jego] nie głosi?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jak wezwą do siebie Tego, co do którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą, o którym nie usłyszeli? A jak usłyszą, bez głosiciela?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi?
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak więc wzywać będą Tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w Tego, o którym nie usłyszeli? A jak usłyszą bez tego, który głosi?