« Rzym 10:14 List do Rzymian 10:15 Rzym 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jakoż przepowiedać będą, jeśli ich nie poślą? Jako napisano: Jako śliczne nogi zwiastujących pokój zwiastujących dobra.
2.WUJEK.1923A jako będą przepowiadać, jeźliby nie byli posłani? jako napisano jest: Jako śliczne nogi opowiadających pokój , opowiadających dobra!
3.RAKOW.NTJakoż też będą obwoływać, jeśliby nie byli posłani? Jako napisano jest: Jako śliczne są nogi opowiedających pokój, opowiedających dobra.
4.GDAŃSKA.1881Jakoż też będą kazać, jeźliby nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy.
5.GDAŃSKA.2017Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!
6.JACZEWSKIPrzeto, dla rozszerzenia śród ludu wiary potrzebne jest opowiadanie jej, a opowiadacz wiary winien mieć posłannictwo Boże, jak to napisano: Jakże są piękne stopy opowiadających pokój, opowiadających rzeczy dobre.
7.SYMONA jakże będą opowiadać, jeśli posłani nie będą? Jako napisano jest: "Jak piękne są nogi zwiastujących pokój, zwiastujących dobre rzeczy!"
8.DĄBR.WUL.1973I jak głosić będą, jeśliby nie byli posłani? Jako napisane jest: O, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują pokój i głoszą dobro.
9.DĄBR.GR.1961I jak głosić będą, jeśliby nie byli posłani? Jak napisane jest: O, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobro.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
11.BRYTYJKAA jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!
12.POZNAŃSKAA jak ktoś będzie głosił, skoro nie został wysłany? Tak też napisano: "Jak piękne stopy tych, którzy głoszą dobro!"
13.WARSZ.PRASKAA jak znów mają głosić, skoro nie zostali posłani? – według tego, co jest napisane: Jakże piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo jak mogliby głosić, jeśli nie zostali wysłani? Tak jak jest napisane: Jak piękne są nogi głoszących dobrą nowinę pokoju; tych, co głoszą szlachetną Ewangelię.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy: Jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak będą głosić, jeżeli nie zostaliby posłani? Tak, jak jest napisane: O jak piękne są nogi głoszących dobrą nowinę o pokoju, dobrą nowinę o tym, co dobre.