« Rzym 10:15 List do Rzymian 10:16 Rzym 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale nie wszyscy posłuchali zwiastowania. Bo Ezaiasz mówi: Panie kto uwierzył słuchowi naszemu?
2.WUJEK.1923Ale nie wszyscy są posłuszni Ewangelii; albowiem Izajasz mówi: Panie! kto wierzył słuchowi naszemu?
3.RAKOW.NTAle nie wszyscy usłuchali Ewanieliey. Abowiem Ezaiasz mówi: Panie, któż uwierzył powieści naszej?
4.GDAŃSKA.1881Aleć nie wszyscy posłuszni byli Ewangielii; albowiem Izajasz mówi: Panie! któż uwierzył kazaniu naszemu?
5.GDAŃSKA.2017Ale nie wszyscy byli posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu?
6.JACZEWSKILecz nie wszyscy są posłuszni Ewangelii; przepowiedział to Izaijasz, gdy w osobie apostołów użala się, mówiąc: Panie, jakże mało jest tych, którzy nam wierzą!
7.SYMONAle nie wszyscy są posłuszni Ewangelji: bo Izajasz mówi: "Panie, któż uwierzył temu, co słyszał od nas?"
8.DĄBR.WUL.1973Ale nie wszyscy posłuszni są Ewangelii. Izajasz bowiem powiada: Panie, któż uwierzył temu, co posłyszał od nas?
9.DĄBR.GR.1961Ale nie wszyscy posłuszni są Ewangelii. Izajasz bowiem powiada: Panie, któż uwierzył temu, co posłyszał od nas?
10.TYSIĄCL.WYD5Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?
11.BRYTYJKALecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu?
12.POZNAŃSKANie wszyscy jednak dali posłuch ewangelii. Izajasz bowiem mówi: "Panie, któż uwierzył naszemu nauczaniu".
13.WARSZ.PRASKALecz nie wszyscy usłuchali Ewangelii. Izajasz mówi: Panie, któż uwierzył w to, co od nas posłyszał?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie wszyscy się poddali Ewangelii; bowiem Izajasz mówi: Panie, kto uwierzył naszej relacji?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChociaż tak jest, nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Izajasz wręcz pyta: Panie, kto uwierzył naszemu przesłaniu?
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale nie wszyscy okazali posłuszeństwo Ewangelii, Izajasz bowiem mówi: Panie! Kto uwierzył naszej wieści?