« Rzym 10:16 List do Rzymian 10:17 Rzym 10:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak wiara z słuchu, a słuch przez słowo Boże.
2.WUJEK.1923Wiara tedy z słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowie.
3.RAKOW.NTWiara tedy jest z słuchania; a słuchanie przez słowo Boże.
4.GDAŃSKA.1881Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.
5.GDAŃSKA.2017Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.
6.JACZEWSKIWiara tedy nabywa się przez słuchanie opowiadaczów; opowiadaczem zaś jest ten, kto ma posłannictwo Chrystusowe.
7.SYMONWiara tedy ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
8.DĄBR.WUL.1973A więc wiara ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
9.DĄBR.GR.1961A więc wiara ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
10.TYSIĄCL.WYD5Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
11.BRYTYJKAWiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.
12.POZNAŃSKAWiara więc rodzi się z przyjęcia słowa, a przyjęcie to następuje dzięki słowu samego Chrystusa.
13.WARSZ.PRASKAWiara rodzi się tedy z tego, co się usłyszało, a słyszy się dzięki słowu Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wiara będzie z relacji, a relacja z powodu Słowa Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boga.