« Rzym 10:17 List do Rzymian 10:18 Rzym 10:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mówię: czyli nie słyszeli? Ano na wszytkę ziemię wyszedł dźwięk ich, a do granic wszytkiego świata słowa ich.
2.WUJEK.1923Ale mówię: Zali nie słyszeli? I owszem po wszystkiej ziemi rozszedł się głos ich, i na kraje świata słowa ich.
3.RAKOW.NTAle mówię: Zali nie słyszeli? I owszem na wszytkę ziemię wyszedł głos ich, i na kraje świata słowa ich.
4.GDAŃSKA.1881Ale mówię: Izali nie słyszeli? i owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi słowa ich.
5.GDAŃSKA.2017Pytam jednak: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa.
6.JACZEWSKIA czy żydzi nie mieli opowiadanej sobie Ewangelii? A przecież spełniło się to, co powiedziano: Po całej ziemi rozszedł się głos ich i do granic okręgu ziemskiego słowa ich.
7.SYMONLecz pytam: Czy nie słyszeli? I owszem, "po wszystkiej ziemi rozszedł się głos ich, a słowa ich na krańce okręgu ziemi".
8.DĄBR.WUL.1973Ale mówię: czy nie słyszeli? Ależ tak: Na całą ziemię poszło ich wołanie. A słowa ich hen, aż na krańce świata.
9.DĄBR.GR.1961Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Na całą ziemię poszło ich wołanie. A słowa ich hen, aż na krańce świata.
10.TYSIĄCL.WYD5Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce świata ich słowa.
11.BRYTYJKAAle mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi Rozległ się ich głos, A słowa ich dotarły Aż do krańców ziemi.
12.POZNAŃSKAPowiadam jednak: Czyż nie mieli możności usłyszeć? - Bynajmniej. "Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa".
13.WARSZ.PRASKAPytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak o całej ziemi rozszedł się ich głos, a słowa ich dotarły do krańców świata.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówię: Czyż nie usłyszeli? Przeciwnie, do każdej krainy wyszedł ich głos, a ich słowa do kresów zamieszkałej ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPytam jednak: Czy nie usłyszeli? Przeciwnie: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, do najdalszych stron świata dotarło ich przesłanie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale mówię: Czy może nie usłyszeli? Przeciwnie, na całą ziemię rozszedł się ich głos i do krańców zamieszkałego świata ich słowa.