« Rzym 10:19 List do Rzymian 10:20 Rzym 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Ezaiasz śmie i mówi: znalezion jestem od nie szukających mię, objawiony byłem nie pytającym się o mnie.
2.WUJEK.1923A Izajasz śmie i mówi: Jestem nalezion od tych, którzy mnie nie szukali, jawniem się okazał tym, którzy się o mnie nie pytali.
3.RAKOW.NTA Ezaiasz ośmiela się i mówi: Jestem nalezion od onych którzy mię nie szukali, jawnym sstałem się onym, którzy się o mnie nie pytali.
4.GDAŃSKA.1881A Izajasz śmiałości używając mówi: Jestem znaleziony od tych, którzy mnie nie szukali, i jestem objawiony tym, którzy się o mnie nie pytali.
5.GDAŃSKA.2017A Izajasz śmiało mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali.
6.JACZEWSKIIzaijasz zaś otwarcie mówi do żydów w imieniu Boga: Znaleźli mnie ci, co mnie nie szukali; pokazałem się tym, którzy o mnie nie pytali się. To mówił o poganach;
7.SYMONA Izajasz mówi śmiało: "Jestem nalezion od tych, którzy mię nie szukali: objawiłem się tym, którzy nie pytali o mnie".
8.DĄBR.WUL.1973A Izajasz śmiało mówi: Znaleźli mnie ci, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy nie pytali o mnie.
9.DĄBR.GR.1961A Izajasz powiada: Znaleźli mnie ci, którzy nie szukali. Objawiłem się tym, którzy nie pytali o mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Izajasz zaś odważa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.
11.BRYTYJKAA Izajasz waży się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, Którzy mnie nie szukali, Objawiłem się tym, Którzy o mnie nie pytali.
12.POZNAŃSKAIzajasz natomiast nie lęka się powiedzieć: "Znaleźli Mnie ci, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy nie pytali o Mnie".
13.WARSZ.PRASKAA Izajasz zdobywa się na odwagę i mówi: Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy nie pytali o Mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Izajasz, ośmielając się, mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali, i stałem się widoczny tym, którzy się mnie nie radzili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITIzajasz waży się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Izajasz nabiera śmiałości i mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali, ujawniłem się tym, którzy się o mnie nie pytali.