« 1Tym 2:12 1 List do Tymoteusza 2:13 1Tym 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Adam pierwszy stworzon, potym Ewa.
2.WUJEK.1923Bo Adam pierwszy stworzon jest, potem Ewa.
3.RAKOW.NTBo Adam pierwszy stworzon jest; potym Ewa.
4.GDAŃSKA.1881Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa.
5.GDAŃSKA.2017Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa.
6.JACZEWSKIbo Adam był naprzód stworzony a potem Ewa;
7.SYMONBo Adam stworzony jest pierwszy: potem Ewa:
8.MARIAWICIAlbowiem Adam pierwszy został stworzony, potem Ewa.
9.DĄBR.WUL.1973Bo Adam stworzony jest pierwszy, potem Ewa
10.DĄBR.GR.1961Bo Adam ukształtowany został pierwszy, potem Ewa
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa.
12.BRYTYJKABo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa.
13.POZNAŃSKAPrzecież pierwszy został stworzony Adam, a potem Ewa.
14.WARSZ.PRASKAWiadomo przecież, że Adam został stworzony najpierw, a potem dopiero Ewa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż pierwszy został stworzony Adam, potem Ewa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa.
17.TOR.PRZ.2023Bo Adam pierwszy był ukształtowany, potem Ewa.