« Rzym 12:8 List do Rzymian 12:9 Rzym 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miłość (niech będzie) nieobłudna; uciekając od złego, przystawający ku dobru.
2.WUJEK.1923Miłość bez obłudności; brzydząc się złem, przystawając ku dobremu.
3.RAKOW.NTMiłość, niech będzie nieobłudna. Brzydząc się złym; trzymając się dobrego.
4.GDAŃSKA.1881Miłość niech będzie nieobłudna; miejcie w obrzydliwości złe; imając się dobrego.
5.GDAŃSKA.2017Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre.
6.JACZEWSKIMiłość wasza niech nie będzie udaną; brzydźcie się złem, a w dobrem miejcie upodobanie.
7.SYMONMiłość wasza niech będzie bez obłudy: brzydźcie się złem, a kochajcie się w dobrem.
8.MARIAWICIMiłość niech będzie bez obłudy: nienawidząc tego, co złe, a trzymając się dobrego;
9.DĄBR.WUL.1973Miłość wasza niech będzie bez obłudy. Znienawidźcie zło, a przylgnijcie do dobra.
10.DĄBR.GR.1961Miłość (wasza niech będzie) bez obłudy. Znienawidźcie zło, a przylgnijcie do dobra.
11.TYSIĄCL.WYD5Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
12.BRYTYJKAMiłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.
13.POZNAŃSKAMiłość ma być bez obłudy. Brzydząc się złem, podążajcie za dobrem.
14.WARSZ.PRASKAMiłość powinna być szczera. Wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra.
17.TOR.PRZ.2023Miłość niech będzie nieobłudna; brzydźcie się złym, lgnijcie do dobrego.