« Apok 18:8 Apokalipsa Jana 18:9 Apok 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będą jej płakać i drapać siebie dla niej królowie ziemscy, którzy się znią splugawili, i roskoszowali, gdy ujrzą dym pożaru jej.
2.WUJEK.1923I będą płakać i nad nią bić się będą królowie ziemscy, którzy z nią wszeteczeństwo płodzili i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym spalenia jéj.
3.RAKOW.NTI będą jej płakać i nad nią kwilić Królowie ziemscy, którzy z nią wszeteczeństwo płodzili i zbytkowali, gdy ujźrzą dym zapalenia jej;
4.GDAŃSKA.1881I będą go płakać, i narzekać nad nim będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo płodzili i rozkoszowali, gdy ujrzą dym zapalenia jego.
5.GDAŃSKA.2017I będą płakać, i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru.
6.JACZEWSKII opłakiwać go będą królowie ziemscy, którzy z nim byli w grzesznych stosunkach i zażywali jego roskoszy, jak skoro ujrzą dym pożaru jego.
7.APOKALYPSIS.1905I będą ją opłakiwali i smucili się nad nią królowie ziemi, którzy z nią wszeteczeństwo czynili i używali rozkoszy, gdy widzieć będą dym pożaru jej,
8.MARIAWICII będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy z nią wszeteczeństwo czynili i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym spalenia jej,
9.DĄBR.WUL.1973I będą płakać, i narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy czynili z nią nieprawość i w rozkoszach żyli, skoro ujrzą dym jej pożaru.
10.DĄBR.GR.1961I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemscy, którzy z nią popełniali nieprawość i żyli w rozkoszach, skoro ujrzą dym jej pożaru.
11.TYSIĄCL.WYD5I będą płakać, i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
12.BRYTYJKAI zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.
13.POZNAŃSKABędą nad nią płakać i lamentować królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zobaczą dymy jej pożaru, płakać będą i biadać królowie ziemscy, którzy uprawiali z nią nierząd i żyli w przepychu.
15.KALETAI będą_płakać, i narzekać_będą nad nim królowie ziemi, [którzy] z nim wszeteczeństwo_płodzili, gdy ujrzą dym upadku jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą też nad nią płakać oraz uderzą się w pierś władcy ziemi; ci, co z nią szaleli i uprawiali prostytucję, gdy zobaczą dym jej pożogi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy dym jego pożogi zobaczą królowie ziemi, wówczas zapłaczą nad nim i uderzą się w pierś. Oni bowiem uprawiali z nim nierząd i rozkoszowali się jego przepychem.
18.TOR.PRZ.2023I zapłaczą nad nim, i uderzą się w pierś nad nim, gdy ujrzą dym jego pożaru, królowie ziemi, którzy z nim oddawali się nierządowi i żyli w przepychu,