« Łuk 19:11 Ewangelia Łukasza 19:12 Łuk 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto: Człowiek niektóry dobrego rodu szedł do krainy dalekiej wziąć sobie królestwo, i wrócić się.
2.WUJEK.1923Rzekł tedy: Człowiek niektóry zacny jechał w daleką krainę wziąć sobie królestwo i wrócić się.
3.RAKOW.NTRzekł tedy: Człowiek niektóry rodu zacnego, jechał w krainę daleką, wziąć sobie Królestwo, i wrócić się.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł tedy: Niektóry człowiek rodu zacnego jechał w daleką krainę, aby sobie wziął królestwo, i zasię się wrócił.
5.GDAŃSKA.2017Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić.
6.SZCZEPAŃSKIPowiedział więc: Pewien człowiek, zacnego rodu, wybrał się w daleką krainę, by dla siebie uzyskać tron królewski, i wrócić.
7.GRZYM1936Mówił do nich tak: Pewien człowiek ze znakomitego rodu udał się w dalekie kraje, aby objąć królestwo, a potem miał wrócić.
8.DĄBR.WUL.1973Mówił tedy: Pewien człowiek szlachetnego rodu udawał się w daleką krainę, aby posiąść dla siebie królestwo i wrócić.
9.TYSIĄCL.WYD5Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić.
10.BRYTYJKARzekł więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić.
11.POZNAŃSKAPowiedział więc: - Pewien człowiek szlachetnego rodu wyruszył do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie tron królewski i wrócić.
12.WARSZ.PRASKAPewien wysokiego rodu człowiek udał się do odległego kraju. Miał tam objąć władzę nad pewnym królestwem, a potem wrócić.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Pewien szlachetnie urodzony człowiek wyruszył do dalekiej krainy, by odebrać dla siebie panowanie i powrócić.
14.EIB.BIBLIA.2016Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić.
15.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do odległej krainy, żeby objąć dla siebie królestwo i powrócić.