« Łuk 19:12 Ewangelia Łukasza 19:13 Łuk 19:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wezwawszy dziesięć niewolników swych, dał im dziesięć grzywien, i rzekł k nim: Kupczycie aż przyjdę.
2.WUJEK.1923I przyzwawszy dziesiąci sług swych, dał im dziesięć grzywien i rzekł do nich: Handlujcie, aż przyjadę.
3.RAKOW.NTA wezwawszy dziesiąci sług swych, dał im dziesięć grzywien, i rzekł do nich: Kupczciesz aż przyjdę.
4.GDAŃSKA.1881A zawoławszy dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć grzywien i rzekł do nich: Handlujcie, aż przyjadę.
5.GDAŃSKA.2017A przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę.
6.SZCZEPAŃSKIZwołał przeto dziesięciu ze sług swoich, powierzył im dziesięć min srebra, i rzekł do nich: Zarabiajcie, aż powrócę.
7.GRZYM1936Wezwał więc do siebie dziesięciu swych sług i dając im dziesięć grzywien, rzekł im: Obracajcie niemi aż do mego powrotu,
8.DĄBR.WUL.1973Przywołał zatem dziesięciu ze swych sług, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie, aż powrócę.
9.TYSIĄCL.WYD5Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę.
10.BRYTYJKAPrzywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę.
11.POZNAŃSKAPrzywołał swoich dziesięciu sług, dał im dziesięć min i powiedział do nich: Obracajcie nimi aż do mojego powrotu.
12.WARSZ.PRASKAZwołał tedy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć min mówiąc: Obracajcie nimi aż do mego powrotu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wezwał dziesięciu ze swoich sług, dał im dziesięć min oraz do nich powiedział: Zajmijcie się sprawami aż do mojego przyjścia.
14.EIB.BIBLIA.2016Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na trzy lata z góry i polecił: Obracajcie nimi, aż przyjadę.
15.TOR.NOWE.PRZ.I przywołał dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć min, i powiedział do nich: Obracajcie nimi, aż przyjadę.