« Łuk 19:19 Ewangelia Łukasza 19:20 Łuk 19:21 » 

1.WUJEK.1923A drugi przyszedł, mówiąc: Panie! oto grzywna twoja, którąm miał zachowaną w chustce;
2.RAKOW.NTA drugi przyszedł, mówiąc: Panie! oto grzywna twoja, którąm miał odłożoną w chustce.
3.GDAŃSKA.1881A inszy przyszedł, mówiąc: Panie! oto grzywna twoja, którąm miał schowaną w chustce;
4.GDAŃSKA.2017A inny przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce.
5.SZCZEPAŃSKIInny w końcu przyszedł, mówiąc: Panie, oto mina twoja, którą miałem przechowaną w chustce.
6.GRZYM1936Przyszedł i trzeci i rzekł: Panie, oto grzywna twoja, którą ci przechował w chustce.
7.TYSIĄCL.WYD5Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce.
8.BRYTYJKAA inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce.
9.POZNAŃSKAInny zaś przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja mina. Trzymałem ją schowaną w chustce,
10.WARSZ.PRASKAWreszcie jeszcze inny przyszedł i powiedział: Panie, oto mina twoja. Miałem ją schowaną w chustce.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł też pozostały, mówiąc: Panie, oto twoja mina, którą miałem odłożoną w chustce,
12.EIB.BIBLIA.2016Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem: Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce,