« Łuk 19:21 Ewangelia Łukasza 19:22 Łuk 19:23 » 

1.WUJEK.1923Rzekł mu: Z ust twych sądzę cię, zły sługo! wiedziałeś, żem ja jest człowiek srogi, biorąc, czegom nie położył, i żnąc, czegom nie siał.
2.RAKOW.NTA mówi mu: Z ust twych sądzę cię, zły sługo; wiedziałeś, że ja człowiek srogi jestem, biorąc czegom nie położył, i żnąc czegom nie siał;
3.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł: Z ust twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, żem ja jest człowiek srogi, który biorę, czegom nie położył, a żnę, czegom nie siał.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy mu odpowiedział: Na podstawie twoich słów osądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze, czego nie położył, i żnie, czego nie posiał.
5.SZCZEPAŃSKIOdpowiada mu: Z ust twych cię sądzę, zły sługo! Wiedziałeś, żem człowiek srogi? że biorę, czego nie złożyłem, a żnę, czegom nie posiał?
6.GRZYM1936Odpowiedział mu: Z własnych twych ust sądzę cię, sługo niedobry. Wiedziałeś przecież, żem jest srogi, że biorę, gdziem nie kładł i koszę, gdziem nie siał.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdziem nie posiał.
8.BRYTYJKARzecze do niego: Na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym; biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem.
9.POZNAŃSKAMówi mu: Zły sługo, osądzę cię według twoich własnych słów. Wiedziałeś, że jestem srogi, że biorę to, czegom nie położył, i zbieram czegom nie posiał.
10.WARSZ.PRASKARzekł mu tedy: Sługo niegodziwy, będę cię sądził [według tego, co wyszło] z twych własnych ust. Otóż wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę stamtąd, gdzie nie położyłem, zbieram tam, gdzie nie zasiałem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu: Z twoich ust cię sądzę, zły sługo. Wiedziałeś, że ja jestem człowiekiem surowym, który usuwa, czego nie postawił oraz żnie, czego nie siał?
12.EIB.BIBLIA.2016A pan na to: Osądzę cię na podstawie twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem.