« Łuk 19:32 Ewangelia Łukasza 19:33 Łuk 19:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy odwięzowali oślę, rzekli panowie jego k nim: Co odwięzujecie oślę?
2.WUJEK.1923Gdy tedy odwięzowali oni oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwięzujecie oślę?
3.RAKOW.NTA gdy odwięzowali oni oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwięzujecie oślę?
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni odwiązywali ono oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwiązujecie oślę?
5.GDAŃSKA.2017A gdy odwiązywali oślątko, zapytali ich jego właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślątko?
6.SZCZEPAŃSKIA gdy odwiązywali źrebię, rzekli do nich właściciele jego: Dlaczego źrebię odwiązujecie?
7.GRZYM1936Kiedy je odwiązywali, zapytali ich właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślę?
8.DĄBR.WUL.1973A gdy odwiązywali oślę, właściciele jego rzekli do nich: Czemu odwiązujecie oślę?
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę?
10.BRYTYJKAGdy zaś oni odwiązywali oślę, rzekli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?
11.POZNAŃSKAKiedy odwiązywali oślę, odezwali się jego właściciele: - Dlaczego odwiązujecie oślę?
12.WARSZ.PRASKAA kiedy odwiązywali oślątko, jego właściciele zapytali:
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni odwiązywali oślę, jego gospodarze powiedzieli do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?
14.EIB.BIBLIA.2016Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali: Dlaczego odwiązujecie tego osiołka?
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy oni odwiązywali oślę, powiedzieli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?