« Łuk 19:32 Ewangelia Łukasza 19:33 Łuk 19:34 » 

1.WUJEK.1923Gdy tedy odwięzowali oni oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwięzujecie oślę?
2.RAKOW.NTA gdy odwięzowali oni oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwięzujecie oślę?
3.GDAŃSKA.1881A gdy oni odwiązywali ono oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwiązujecie oślę?
4.GDAŃSKA.2017A gdy odwiązywali oślątko, zapytali ich jego właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślątko?
5.SZCZEPAŃSKIA gdy odwiązywali źrebię, rzekli do nich właściciele jego: Dlaczego źrebię odwiązujecie?
6.GRZYM1936Kiedy je odwiązywali, zapytali ich właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślę?
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę?
8.BRYTYJKAGdy zaś oni odwiązywali oślę, rzekli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?
9.POZNAŃSKAKiedy odwiązywali oślę, odezwali się jego właściciele: - Dlaczego odwiązujecie oślę?
10.WARSZ.PRASKAA kiedy odwiązywali oślątko, jego właściciele zapytali:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni odwiązywali oślę, jego gospodarze powiedzieli do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?
12.EIB.BIBLIA.2016Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali: Dlaczego odwiązujecie tego osiołka?