« Łuk 19:33 Ewangelia Łukasza 19:34 Łuk 19:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni rzekli: Pan go potrzebuje.
2.WUJEK.1923A oni powiedzieli: Iż go Panu potrzeba.
3.RAKOW.NTA oni rzekli: Pan go potrzebę ma.
4.GDAŃSKA.1881A oni powiedzieli: Pan go potrzebuje.
5.GDAŃSKA.2017A oni odpowiedzieli: Pan go potrzebuje.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś powiedzieli: Pan go potrzebuje.
7.GRZYM1936Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje.
8.DĄBR.WUL.1973A oni powiedzieli: Pan go potrzebuje.
9.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje.
10.BRYTYJKAA oni rzekli: Pan go potrzebuje.
11.POZNAŃSKAOni powiedzieli: - Pan go potrzebuje.
12.WARSZ.PRASKADlaczego odwiązujecie to oślątko? A oni na to: Bo Pan go potrzebuje.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni powiedzieli: Jego Pan ma potrzebę.
14.EIB.BIBLIA.2016Wówczas odpowiedzieli: Pan go potrzebuje.
15.TOR.NOWE.PRZ.A oni powiedzieli: Pan go potrzebuje.