« Łuk 19:37 Ewangelia Łukasza 19:38 Łuk 19:39 » 

1.WUJEK.1923Mówiąc: Błogosławiony, który idzie król w imię Pańskie: pokój na niebie, a chwała na wysokości.
2.RAKOW.NTMówiąc: Błogosławiony przychodzący Król w imię pańskie; pokój na niebie i chwała na nawyższych miejscach.
3.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Błogosławiony król, który idzie w imieniu Pańskiem; pokój na niebie, a chwała na wysokościach.
4.GDAŃSKA.2017Mówili: Błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!
5.SZCZEPAŃSKImówiąc: »Błogosławiony, który idzie, Król w imieniu Pana!« Pokój na niebiosach, pośród niebian chwała!
6.GRZYM1936Wołali: Błogosławiony król, który idzie w imię Pańskie; pokój na niebie i chwała na wysokościach.
7.TYSIĄCL.WYD5I mówili głosem donośnym: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach.
8.BRYTYJKAmówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na wysokościach.
9.POZNAŃSKAWołali: "Błogosławiony" Król, "który przychodzi w imię Pana". Pokój na niebie i chwała na wysokości.
10.WARSZ.PRASKAWołali: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój na niebie, chwała na wysokościach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Błogosławiony Król, przychodzący w Imieniu Pana; pokój w Niebie i chwała na wysokościach.
12.EIB.BIBLIA.2016Mówili: Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!