« Łuk 19:37 Ewangelia Łukasza 19:38 Łuk 19:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Błogosławiony przychodzący król w imionu pańskiem, pokój w niebie, i sława w nawyższych.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Błogosławiony, który idzie król w imię Pańskie: pokój na niebie, a chwała na wysokości.
3.RAKOW.NTMówiąc: Błogosławiony przychodzący Król w imię pańskie; pokój na niebie i chwała na nawyższych miejscach.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Błogosławiony król, który idzie w imieniu Pańskiem; pokój na niebie, a chwała na wysokościach.
5.GDAŃSKA.2017Mówili: Błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!
6.SZCZEPAŃSKImówiąc: »Błogosławiony, który idzie, Król w imieniu Pana!« Pokój na niebiosach, pośród niebian chwała!
7.GRZYM1936Wołali: Błogosławiony król, który idzie w imię Pańskie; pokój na niebie i chwała na wysokościach.
8.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Błogosławiony król, który przybywa w imię Pana. Pokój na niebie i chwała na wysokości.
9.TYSIĄCL.WYD5I mówili głosem donośnym: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach.
10.BRYTYJKAmówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na wysokościach.
11.POZNAŃSKAWołali: "Błogosławiony" Król, "który przychodzi w imię Pana". Pokój na niebie i chwała na wysokości.
12.WARSZ.PRASKAWołali: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój na niebie, chwała na wysokościach.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Błogosławiony Król, przychodzący w Imieniu Pana; pokój w Niebie i chwała na wysokościach.
14.EIB.BIBLIA.2016Mówili: Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!
15.TOR.NOWE.PRZ.Błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!